پیدا

گرمه

درخواست حذف اطلاعات

هوا خیلی گرم شده، اصلا نمیشه غیر مسلح! بیرون رفت. چند روز هم هست که درست در زمان اوج گرما برق شهر رو قطع می کنن اون هم به مدت دو ساعت! یعنی از گرما می میریما، خوزستان آب و هوا ندارن، ما توی اوج گرما برق و وسایل خنک کننده، آ ش قراره چی بشه؟