پیدا

بسته مشکوک

درخواست حذف اطلاعات

صبح توی هال نشسته بودم داشتم با تلفن صحبت می . درب هال رو به حیاط باز میشه و درب حیاط هم درست روبروشه، زیر در هم کمی بازه و وقتی ی پشت در میاد مشخص میشه. همین طور که با تلفن صحبت می متوجه شدم یه چیز سیاهی پشت درب حیاطه، اول فکر که ی پشت دره اما هر چی دقت دیدم شبیه پا نیست. رفتم در رو باز دیدم یک پلاستیک مشکیه که یک بسته کادو پیچ شده داخلشه. آوردمش توی هال و بسته رو بررسی ، یه برگه روش چسبونده بودن و آدرس فرستنده و گیرنده نوشته بودن. فرستنده از تهران بود اما اسم شخص خاصی نوشته نشده بود، فقط اسم یک مارکت بود. گیرنده هم آدرس خونه ما بود. اما اولا این بسته کادو پیچ شده بود و دوما مهر پستی نداشت و سوم اینکه اگه پست آورده باشه هیچ وقت نمیزاره پشت در و بره بلکه حتما تحویل میده و امضا می گیره.