پیدا

لالایی

درخواست حذف اطلاعات

امشب با دوستم اومدم شیراز که فردا با هم بریم دانشکده دندونپزشکی برای دندونامون. کمی خو دم اما از خستگی و تنهایی از خواب پ ، رفتم به وب یکی از دوستام، این شعر قشنگ رو توی وبش دیدم، انگار یه لالایی آرامش بخشه: شبا وقتی که بیداری خدا هم با تو بیداره تا اونوقت که نخو تو ازت چشم ور نمی داره خدا میبینه ح رو خدا میدونه حست رو از اون بالا میاد پایین خدا میگیره دستت رو خدا میدونه تو قلبت چه اندازه تو غم داری خدا میدونه تو دنیا چه چیزی رو تو کم داری خدا نزدیک قلب توست با یک آغوش وا کرده نذار پلکهاتو روی هم اگه قلبت پر درده خدا رو میشه حسش کرد توی هر حالی که باشی فقط باید تو با یادش توی هر لحظه همراه شی... چند بار بیدار شدم و باز به زور خو دم.