پیدا

هفت سین

درخواست حذف اطلاعات

از وقتی خانواده خواهرم راهی سفر کربلا شدن موفق نشدم که باهاشون تماس بگیرم. اما زیاد خوابشونو می بینم. یک بار هم خواب دیدم که خواهرم گفت: امسال سفره هفت سین ما یک سین اضافه داره. توی خواب ازش نپرسیدم اما با خودم فکر که منظورش از سین اضافه چیه، و بعد توی همون خواب به ذهنم رسید که منظورش سر حسین هست. آخه شب سال تحویل قراره توی کربلا باشن.