پیدا

درد دل

درخواست حذف اطلاعات

دردهایی هست که به هیچ نمیشه گفت، حتی به خدا، چون از بس براش تکرار از رو رفتم و دیگه نمیتونم بازگو کنم این دردها مثل بیماری های لاعلاجه، نه درمانی هست و نه امیدی ..